Liên kết tư vấn và đào tạo tiếng Hàn tiền du học với Đại học Chosun

Ngày 26/7/2012 Trung tâm Hàn Quốc học ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM và Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chosun Hàn Quốc ký hợp đồng mở chương trình liên kết tư vấn và đào tạo tiếng Hàn tiền du học. 

Chương trình liên kết đào tạo tiếng Hàn tiền du học bao gồm:

1, Chương trình đào tạo tại Trung tâm Sejong TPHCM.

2, Chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm Hàn ngữ Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Chosun.

Các chương trình cụ thể bao gồm:

* Chương trình 1 (Chính quy) (1440 tiết/18 tháng): 6 tháng tại Trung tâm Sejong HCM + 12 tháng tại ĐH Chosun bao gồm:

- 480 tiết Sơ cấp/ 6 tháng tại Trung tâm Sejong HCM

- 960 tiết / 12 tháng: 400 tiết Trung cấp /5 tháng + 400 tiết Cao cấp/ 5 tháng + 160 tiết ôn thi Topik/2 tháng tại Trung tâm Hàn ngữ của Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Chosun.

* Chương trình 2 (Chính quy) (1440 tiết/18 tháng): 12 tháng tại Trung tâm Sejong HCM + 6 tháng tại ĐH Chosun.

- 960 tiết Sơ cấp + Trung cấp/12 tháng tại Trung tâm Sejong HCM

- 480 tiết / 6 tháng: 400 tiết Cao cấp /5 tháng + 80 ôn thi Topik/1 tháng tại Trung tâm Hàn ngữ của Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Chosun.

* Chương trình 3 (Phi chính quy) (160 tiết/4 tuần): Thực hành tiếng tại Trung tâm Hàn ngữ của Viện giáo dục ngôn ngữ ĐH Chosun. 

Chương trình thực hành tiếng 4 tuần dánh cho những người muốn luyện tập nghe nói cấp tốc trong môi trường Hàn Quốc

20 tiết hướng dẫn lý thuyết/1 tuần + 20 tiết thực hành tiếng với người bạn Hàn Qóốc/1 tuần = 40 tiết/1 tuần x 4 tuần = 160 tiết. 

* Chương trình 4 (Phi chính quy): Thực hành tiếng và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc 4 tuần tại ĐH Chosun vào các kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông của Hàn Quốc.

- 20 tiết thực hành tiếng với người bạn Hàn Quốc x 2 tuần = 40 tiết

- 2 tuần tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa dành cho du học sinh nước ngoài của ĐH Chosun

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.