Nghiệm thu đề tài "Sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc"

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM ĐHQG “SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC”

Ngày 9/4/2015 Hội đồng khoa học của ĐHQG TPHCM đã họp nghiệm thu đề tài cấp trọng điểm ĐHQG “Sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc” của Trung tâm Hàn Quốc học do PGS. TS Trần Thị Thu Lương chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại tốt cả về chất lượng khoa học và khối lượng công việc hoàn thành. Bản thảo đề tài 450 trang được đề nghị chỉnh sửa để công bố dưới dạng sách phát hành rộng rãi góp phần phục vụ việc nghiên cứu học tập Hàn Quốc học, Việt Nam học ở hai quốc gia. 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.