Hội thảo Tăng cường vai trò và vị thế của người nông dân trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam

Hội thảo “Tăng cường vai trò và vị thế của người nông dân trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam: Các phong trào xã hội có phải là giải pháp phù hợp?”

Từ 8h-12h ngày 22/12/2015, tại La Casa Hotel, 17 Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng cường vai trò và vị thế của người nông dân trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam: Các phong trào xã hội có phải là giải pháp phù hợp?” do Liên minh vì lợi ích của Nông dân và hiệu của của Nông nghiệp Việt Nam (LMNN) và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đồng tổ chức. 
Các diễn giả tại Hội thảo tập trung thảo luận về một số vấn đề chủ yếu như sau: 

Tính cấp thiết và các đòi hỏi khách quan của thực tiễn vận động xã hội và phát triển

-          Vận động xã hội cho các vấn đề của Nông dân trong bối cảnh hiện nay có cần thiết, và có phải là một quá trình tất yếu của phát triển xã hội?

-          Nếu đây thực sự là một tiến trình tất yếu của phát triển và công bằng xã hội, cần hiểu Nông dân như thế nào, như một lực lượng xã hội đông đảo và quan trọng có vai trò trong việc tạo ra và thúc đẩy các chuyển động/chuyển biến xã hội quan trọng?

Sự sẵn sàng và Nhu cầu/động lực của người nông dân

-          Nông dân có cần thiết và có nhu cầu đối với các phong trào xã hội giúp thúc đẩy các quyền lợi và mối quan tâm cốt lõi của mình hay không, trong điều kiện hiện nay của phát triển? Nếu có, vì sao, và không thì vì sao?

-          Người Nông dân hiện đã sẵn sàng khởi xướng/dẫn dắt/tham gia các phong trào liên quan đến bảo vệ các lợi ích của mình?

-          Trong điều kiện nào thì các phong trào của/cho người Nông dân giúp tạo ra các biến chuyển tích cực cho chính họ và cho xã hội?

 Vai trò của các bên

-          Làm gì và Làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho Người Nông dân cải thiện vị thế của mình thông qua các phong trào ý nghĩa, thực chất cho phát triển xã hội công bằng và tiến bộ?
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.