Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế "Sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc"

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ
(23/04/2013)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA VĂN HÓA HÀN QUỐC, VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HỢP TÁC HÀN - VIỆT VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN GIAO LƯU, HỢP TÁC KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA VIỆT - HÀN

 

8:00 – 8:30: Văn nghệ chào mừng

 

8:30 – 8:45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Chủ trì Hội thảo: PGS.TS Võ Văn Sen; GS.TS Park Kwang Joo.PGS.TS Trần Thị Thu Lương;

                              GS Mun Choong Su; GS TSKH Trần Ngọc Thêm

 

Phiên mở đầu ( Tại Hội trường D)

 

8:45 – 8:55

 

PGS.TS Võ Văn Sen Hiệu trường ĐH KHXH&NV (Diễn văn khai mạc)

 

 

 

8:55 -  9:05

 

GS.TS Park Kwang Joo, Hội trưởng  (VESAMO)

(Diễn văn chào mừng)

 

 

 

9:05 – 9:10

 

Trao kỷ niệm chương

 

 

 

9:10 – 9:20

 

 Lãnh Sự Quán Hàn Quốc

 

Diễn văn chào mừng

 

 

 

9:20 – 9:30

 

Lãnh đạo TP HCM 

 

Diễn văn chào mừng

 

 

 

9:30 – 9:45

 

PGS.TS Trần Thị Thu Lương 

 

Báo cáo đề dẫn

 

 

 

9:45 – 10:00

 

Coffee break

 

 

 

 

 

 

 

Phiên toàn thể (Tại hội trường D)

 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 10:15

 

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

 

Những tương đồng  và dị biệt trong văn hóa Việt Nam và Korea từ góc nhìn hệ thống - loại hình.

 

 

 

ĐH KHXH&NV- ĐH QG TP HCM

 

10:15 -10:30

 

GS Mun Jung Soo

 

Đề xuất phương án giao tiếp hiệu quả trong xã hội đa văn hóa . Tiếp cận theo hướng văn hóa so sánh.

 

 

 

 Đại học Silla Hàn Quốc

 

10:30 – 10:45

 

GS Ngô Đức Thịnh

 

Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh Đông Nam Á

 

 

 

Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam

 

10:45 – 11:00

 

GS Kim Hyeon Chae

 

Những điểm tương đồng và khác biệt trong quan niệm và nghi lễ của hôn nhân truyền thống giữa người Hàn và người Việt

 

 

 

Đại học Quốc Gia Pusan Hàn Quốc

 

11:00 – 11:15

 

PSG TS Nguyễn Tiến Lực

 

Đối sách của Việt Nam và Triều Tiên với " Trật tự hoa -di" của Trung Quốc
Trường hợp nhà nguyễn (Việt Nam) và nhà Lý (Hậu Choson)

 

 

 

ĐH KHXH&NV- ĐH QG TP HCM

 

11:15 – 12:00

 

Thảo luận

 

 

 

 

 

Nghỉ ăn trưa 12:00 – 13:00

 

 

 

Các phiên tiểu ban:

 

 

 

 

 

Tiểu ban 1: Phòng D102

 

So sánh đặc trưng văn hóa Hàn - Việt

 

Chủ trì: GS Ngô Đức Thịnh , GS Eun Ki Soo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 -13:15

 

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

 

Tương đồng và dị biệt giữa làng Việt Nam và làng Hàn Quốc qua khảo sát mối quan hệ "làng - họ"

 

 

 

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển -ĐHQG Hà Nội

 

13:15 – 13:30

 

GS Eun Ki Soo 

 

So sánh sự ưa thích giới tính của con cái ở Hàn Quốc và Việt Nam

 

 

 

Đại học Quốc Gia Seoul Hàn Quốc

 

13:30 – 13:45

 

GS.TS Đỗ Quang Hưng

 

Đạo tin lành ở Việt Nam và Hàn Quốc : Hai số phận văn hóa

 

 

 

Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam

 

13:45 – 14:00

 

GS Khổng Tường Lâm

 

Trăm sông đổ về một biển
- Nguyên nhân Việt Nam xác định Lý học là tư tưởng chỉ đạo quốc gia sớm hơn Nhật Bản.

 

 

 

Viện nghiên cứu Khổng Tử Trung Quốc

 

14:00 – 14:15

 

GS. TS Mai Ngọc Chừ

 

Xu hướng biến đổi của văn hóa Hàn Quốc
(một vài so sánh với Việt Nam)

 

 

 

Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam

 

14:15 – 14:30

 

Coffee Break

 

 

 

 

 

14:30 – 14:45

 

TS Nguyễn Ngọc Thơ

 

Chữ hiếu và đặc trưng xã hội qua hai nền văn hóa

 

 

 

ĐH KHXH&NV ĐHQG TP HCM

 

14:45 – 15:00

 

GS Jung Sun Mo

 

Nhận thức văn minh của người Hàn và người Việt - Nghiên cứu về nguồn gốc và đăc điểm

 

 

 

Đại học Hải Dương Trung Quốc

 

15:00 – 15:15

 

PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

 

Những nét tương đồng và khác biệt trong công đồng làng truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc.

 

 

 

ĐH KHXH&NV ĐHQG TP HCM

 

15:15 – 16:15

 

Thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu ban 2 : Phòng D202

 

 

 

Các tác động thực tiễn của đặc trưng văn hóa đến hợp tác giao lưu Việt – Hàn

 

 

 

Chủ trì:   GS.TS Ngô Văn Lệ , GS Lee Ji Seon

 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 13:15

 

TS Hà Thanh Vân

 

Một số điểm nhìn văn hóa - xã hội từ một cuộc khảo sát công nhân làm việc tại một số doanh nghiệp Hàn Quốc.

 

 

 

Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ

 

13:15 – 13:30

 

GS Ahn Kyong Hwan   

 

Phong tục tháng Giêng  Hàn Quốc và Việt Nam Ý nghĩa và đặc trưng

 

 

 

Đại học Chosun Hàn Quốc              

 

13:30 – 13:45

 

GS TS Ngô Văn Lệ

 

Đặc điểm đa văn hóa ở Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra

 

 

 

ĐH KHXH&NV- ĐHQG TP.HCM  

 

13:45 – 14:00

 

GS Moon Heung Ahn

 

Hiện trạng kết hôn quốc tế và những vấn đề pháp luật của kết hôn quốc tế Hàn- Việt

 

 

 

Đại Học KonKuk Hàn Quốc            

 

14:00 – 14:15

 

PGS TS Trần Thị Thu Lương 

 

Hợp tác Hàn - Việt
Thuận lợi và tồn tại nhìn từ góc độ văn hóa

 

 

 

ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM

 

14:15 – 14:30

 

Coffee Break

 

 

 

 

 

14:30 – 14:45

 

GS Ahn Jung Hun 

 

Phương án giải quyết vấn đề phát sinh khác biệt trong văn hóa Hàn - Việt

 

 

 

Đại học Quốc Gia Pusan

 

14:45 – 15:00

 

Cho Myong Sook
Đại học Chosun Hàn Quốc  

 

Sự tương đồng và khác biệt của từ Hán - Việt và từ Hán – Hàn
(qua tư liệu từ Hán Việt trong sách giáo khoa lớp 10 tại Việt Nam)

 

 

 

15:00 -15:15

 

Ý kiến của Hội Hàn Kiều  tại TP.HCM    

 

Những tác động của  sự khác biệt và tương đồng văn hóa đến cộng đồng Hàn kiều tại TP.HCM

 

 

 

15:15-15:30

 

Ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (KOCHAM)

 

Những tác động của  sự khác biệt và tương đồng văn hóa đến hoạt đồng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM

 

 

 

15:30 – 16:15

 

Thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiên tổng kết Hội Thảo (Hội trường D)

 

 

 

 

 

16:30 – 17:00

 

Các Tiểu ban báo cáo kết quả thảo luận

 

 

 

17:00 – 17:15

 

Chủ trì tổng kết Hội thảo

 

 

 

17:15 – 17:30

 

Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.