Ra mắt sách "Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại"


Công trình "Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại" của PGS. TS Trần Thị Thu Lương đã tổng kết các đặc trưng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc được đề cập trong nhiều nghiên cứu của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở những biến đổi mạnh mẽ của điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Hàn Quốc, nội dung sách phân tích những biến đổi ở một số lĩnh vực quan trọng của văn hóa Hàn Quốc. Qua đó, đã xác định và giới thiệu một cách tổng quan các đặc trưng văn hóa Hàn Quốc hiện đại.

Sách dày 143 trang do nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM xuất bản năm 2011.Trung tâm Hàn Quốc học xin giới thiệu đến bạn đọc lời nói đầu của tác giả.

LỜI NÓI ĐẦU

Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh mẽ trong hai thập niên qua và đã vươn tới tầm đối tác chiến lược. Trong bối cảnh đó người Việt Nam cần hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc để làm cơ sở định hướng các chính sách, các hành vi ứng xử, tạo nên sự bền vững trong các mối quan hệ hợp tác sản xuất, thương mại, xuất khẩu lao động, hôn nhân, du học, phát triển du lịch, v.v.. với các đối tác Hàn Quốc. Trong việc hiểu biết văn hóa này việc nắm bắt các đặc trưng văn hóa  Hàn Quốc là kiến thức thiết yếu.

Trên thực tế, văn hóa và lịch sử nói chung luôn là đối tượng nghiên cứu quan trọng của khoa học xã hội nhân văn vì thế bản thân quốc gia đó hay những đối tượng bên ngoài khi nghiên cứu về quốc gia đó đều chú trọng quan tâm nghiên cứu đến văn hóa và lịch sử. Với Hàn Quốc cũng như vậy, văn hóa Hàn Quốc đã được các học giả trong và ngoài Hàn Quốc chú trọng. Những nghiên cứu, tổng kết về văn hóa Hàn Quốc, về đặc trưng, tính cách  người Hàn, của những người đi trước là hết sức quan trọng và quý giá. Tuy nhiên ở Việt Nam thực tiễn nghiên cức về vấn đề này là:

1- Các đặc trưng văn hóa Hàn Quốc đã được đề cập, nghiên cứu trong nhiều công trình nhưng chưa được cô đúc tổng kết trong một công trình chuyên khảo.

2- Do Hàn ngữ còn xa lạ với số đông người Việt và việc dịch thuật có nhiều hạn chế nên kết quả nghiên cứu sâu sắc của các học giả Hàn Quốc bằng tiếng bản ngữ về lĩnh vực này chưa tới được với đa số những người Việt Nam đang cần có kiến thức văn hóa Hàn Quốc để học tập lao động, hôn nhân, v.v..

Chính vì vậy một cuốn sách có tính tổng kết  đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại, cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết yếu nhất về các đặc trưng này, phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng Việt Nam hiện nay là rất nên thực hiện.

 Mặt khác, hiện nay Hàn Quốc học là một ngành khoa học ngày càng được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới vì trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa  mối liên kết giữa các quốc gia ngày càng trở nên quan trọng. Trước thực tiễn phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, ngành Hàn Quốc học từ sau năm 1992 đã lần lượt thành lập và phát triển tại các trường Đại học ở Việt Nam trải khắp Bắc - Trung - Nam. Ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo Hàn Quốc học như vậy, đã ra đời và phát triển mạnh mẽ trong hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, ngành Hàn Quốc học của Việt Nam nói chung, của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh nói riêng vẫn là một ngành non trẻ và cần thiết phải có nhiều nghiên cứu, nhiều giáo trình, sách tham khảo hơn nữa để phục vụ cho việc đào tạo. Trên cơ sở kết quả  của đề tài “Những đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại”, chúng tôi biên soạn lại để xuất bản thành sách với tựa đề “Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại”.

Trong cuốn sách này, chúng tôi tổng kết các đặc trưng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở những biến đổi mạnh mẽ của điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Đại Hàn Dân Quốc  chúng tôi phân tích những biến đổi ở một số lĩnh vực quan trọng của văn hóa Hàn Quốc. Qua đó, đã xác định và giới thiệu một cách tổng quan các đặc trưng văn hóa Hàn Quốc hiện đại.

 Bên cạnh đó do hướng tới đối tượng phục vụ là sinh viên khoa học xã hội nhân văn nên cuốn sách còn dành một phần để giới thiệu và xác định nội hàm các khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung cuốn sách như khái niệm văn hóa, khái niệm đặc trưng văn hóa và các yếu tố tác động đến biến đổi văn hóa, v.v..

Với nội dung như trên, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích cho sinh viên khoa học xã hội nhân văn nói chung, sinh viên ngành Hàn Quốc học nói riêng, đồng thời cuốn sách cũng góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Trong thời gian thực hiện công trình này chúng tôi nhận được sự tư vấn, chỉ giúp tư liệu và sự động viên chân tình của Giáo sư Ahn Kyong Hwan (Đại học ChoSun Hàn Quốc), Giáo sư Ahn Jung Hun (Đại học quốc gia Pusan Hàn Quốc). Chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của  các bạn bè đồng nghiệp ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là hai giảng viên ngành Hàn Quốc học Thạc sỹ Nguyễn Phương Mai và Thạc sỹ Lê Hiền Anh đã cộng tác nhiệt tình trong việc tập hợp và dịch thuật tư liệu, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể tham khảo được các tư liệu tiếng Hàn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà khoa học và các cộng tác viên nói trên.

Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn PGS. TS. Võ Văn Sen hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cám ơn Phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tạo nhiều điều kiện về tổ chức và quản lý để chúng tôi thực hiện công trình này.

Cám ơn Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kỹ thuật để cuốn sách nhanh chóng đến tay bạn đọc.

Sau cùng chúng tôi muốn nói rằng khi nói đến Hàn Quốc cần chú ý đến hai nghĩa: Nghĩa hẹp là chỉ quốc gia Đại Hàn Dân Quốc được thành lập từ 1948 nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Những thay đổi mạnh mẽ đa dạng của kinh tế, văn hóa, xã hội của Hàn Quốc được đề cập, nghiên cứu và thảo luận nhiều hiện nay là nằm trong phạm vi không gian của Đại Hàn Dân Quốc. Trong khi đó nghĩa rộng Hàn Quốc lại là một cộng đồng dân cư đã sống trên bán đảo Triều Tiên với lịch sử lâu đời. Do vậy Hàn Quốc theo nghĩa rộng sẽ có quy mô không gian bao gồm cả Bắc và Nam Triều Tiên và thời gian bao gồm cả thời kỳ cổ đại và tiền cận đại. Do đặc tính lịch sử của văn hóa mà nhiều đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc đã được hình thành từ rất lâu trong quá trình sinh sống lâu dài của người Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên trong một cộng đồng chính trị thống nhất với những kinh nghiệm lịch sử và tính nhất thể văn hóa giữa hai miền nên văn hóa trong xã hội Đại Hàn Dân Quốc hiện đại mang tính hai mặt, và là một sự cộng tồn, hỗn dung giữa truyền thống và hiện đại.

Chúng tôi trong công trình này, đã cố gắng tiếp cận văn hóa Hàn Quốc theo phương pháp nghiên cứu cấu trúc động trong đó cấu trúc đồng đại (đặc trưng văn hóa xã hội Hàn Quốc ở Đại Hàn Dân Quốc hiện đại) sẽ được phân tích từ cái nhìn lịch đại (văn hóa Hàn Quốc truyền thống). Việc tiếp cận như vậy nhằm tránh sự phiến diện hoặc chỉ dừng lại ở các yếu tố văn hóa truyền thống hoặc chỉ nhấn mạnh tới yếu tố văn hóa hiện đại. Điều đó giúp phản ánh chân thực hơn tính cộng tồn và hỗn dung giữa truyền thống và hiện đại của văn hóa Hàn Quốc hiện nay.

Tuy nhiên văn hóa luôn là một lĩnh vực đa dạng, phức tạp và liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, lịch sử, v.v.. do đó không thể nhìn nhận những đặc trưng văn hóa Hàn Quốc hiện đại một cách giản đơn. Vì vậy nội dung trong cuốn sách này chỉ là những nghiên cứu bước đầu. Sau nữa, do các hạn chế của bản thân, tác giả mặc dù đã cố gắng nhưng những sơ suất tồn tại trong công trình này là điều không tránh khỏi. Tác giả luôn mong mỏi nhận được sự chỉ giáo của người đọc gần xa.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.