Hội thảo khoa học Quốc tế 2017

HỘI THẢO QUỐC TẾ

GIAO TIẾP HÀN - VIỆT NHỮNG VA CHẠM VĂN HÓA VÀ HƯỚNG DẪN ỨNG XỬ GIẢM MÂU THUẪN TĂNG HÒA HỢP


Năm 2017 đánh dấu mốc 25 năm phát triển quan hệ hợp tác Hàn Quốc – Việt Nam. Suốt trong 25 năm qua, mối quan hệ hợp tác này diễn ra trong dòng chảy mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa và đặt trên những lợi ích căn bản, lâu dài của hai quốc gia. Đặc điểm nổi bật của quan hệ Hàn-Việt là phát triển rất nhanh chóng, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiều số liệu minh chứng ấn tượng và đạt được những  kết quả rất đáng trân trọng. Chỉ mới sau hơn hai thập niên mà mỗi quốc gia đã có hơn 100.000 cư dân của mình sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập và thậm chí là đã kết hôn với nhau. Mỗi năm có hơn nửa triệu người từ hai quốc gia qua lại đầu tư, thăm viếng, du lịch v.v…


Rõ ràng là, thực tiễn phát triển của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian qua không chỉ là kết quả hợp tác của những bản hợp đồng, dự án mà còn là kết quả giao lưu tương tác đặc biệt giữa hai nền văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam. Sự phát triển ngoạn mục và nhanh chóng của quan hệ Hàn - Việt như đã thấy, không phải là kết quả ngẫu nhiên mà nó đã được tích lũy một cách tự nhiên từ những tương đồng về đặc trưng văn hóa, tương đồng về hệ giá trị và các điều kiện phát triển của hai quốc gia trong chiều dài lịch sử.


Trước khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc và văn hóa Ấn Độ để cùng nhận ảnh hưởng chung về nhiều yếu tố trong văn hóa nhận thức, về hệ giá trị đạo đức cho Nho giáo, Phật giáo thì trên cơ sở kết cấu kinh tế, xã hội bản địa, từ bản chất, hai nền văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam đã chứa đựng tính trọng tình: Trọng tình cảm gia đình, trọng tình cảm tông tộc, kính trọng thờ cúng tổ tiên, trọng tình cảm cộng đồng, làng xã và rộng hơn là trọng tình cùng dân tộc, cùng đất nước. Trên cơ sở tính nhân bản của văn hóa bản địa đó, văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam đều đã tiếp biến thuận chiều với các triết lý của tam giáo: đó là chữ nhân, chữ hiếu, chữ nghĩa của con người xã hội trong Nho giáo; triết lý hành thiện, cứu nhân độ thế của Phật giáo và triết lý hòa mình vào tự nhiên, giải phóng con người tự nhiên của Đạo giáo.


Mặt khác, do đã có một nền văn hóa bản địa trước khi tiếp cận ảnh hưởng văn hóa bên ngoài nên sự tiếp nhận văn hóa lan tỏa từ trung tâm văn hóa Trung Hoa của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam đều không phải là các bản sao chép thô thiển mà đều sự tiếp biến hai chiều đầy sáng tạo. Các độ khúc xã của tiếp biến cho thấy nội lực biến các yếu tố ngoại sinh thành yếu tố nội sinh của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam là rất mạnh mẽ. Do vậy mà vẫn luôn tồn tại những sự khác biệt, những độ chênh trong các yếu tố tương đồng đã tiếp nhận, hay nói khác đi, vẫn tồn tại các khác biệt về bản sắc trong các tương đồng. Điều này khiến chúng ta không nên nhìn nhận các tương đồng, của văn hóa Hàn, Việt một cách hời hợt, không xem chúng như sự giống nhau giản đơn để rồi va vấp trong ứng xử khi thật ra là chúng vẫn mang những sắc thái khác nhau. Trong khi đó, các đặc trưng khác biệt rõ nét và xuyên qua nhiều cấu trúc văn hóa truyền thống Hàn Quốc và Việt Nam là: đặc trưng văn hóa đậm tính tôn ty, trọng lễ nghi, tự tôn đơn văn hóa của văn hóa Hàn Quốc và văn hóa đặc tính đậm chất dân chủ làng xã, ít trọng lễ nghi, phản kháng áp đặt văn hóa của văn hóa Việt Nam.


Rõ ràng là, trong suốt 25 năm qua, song hành với những hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội Hàn-Việt là những tiếp xúc, va chạm giữa hai nền văn hóa, trong đó, nếu những đặc trưng tương đồng đã tác động như một chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ thì những khác biệt và nhất là sự thiếu hiểu biết văn hóa của nhau đã tạo nên những lực cản đáng kể. Sự khác biệt về hệ giá trị từ các đặc trưng văn hóa này luôn kéo theo các khác biệt về văn hóa ứng xử, về phong tục tập quán… và rất dễ gây nên các va chạm văn hóa trong quá trình giao lưu hợp tác. Do vậy rất cần ở đây một sự thấu hiểu văn hóa của nhau, một thái độ khoan dung văn hóa, chủ động xây dựng một sự tương hợp đối thoại văn hóa, tôn trọng cái riêng để hợp tác vì lợi ích chung, giảm va chạm văn hóa, khơi dậy mối đồng cảm tương đồng để tạo nên sự hòa hợp, sự bền vững cho mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa xã hội giữa hai quốc gia.


Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Biên soạn, xuất bản và phổ biến Cẩm nang ứng xử Hàn-Việt” do Viện Hàn lâm nghiên cứu Hàn Quốc học của Hàn Quốc tài trợ và nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Hàn-Việt, Trung tâm Hàn Quốc học Đại học Khoa học xã hội & nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí minh tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: Những khó khăn, va chạm văn hóa trong giao tiếp Hàn-Việt và những hướng dẫn ứng xử nhằm giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp, thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ Hàn-Việt


1. Mục đích:

-Tìm hiểu các khó khăn, các va chạm văn hóa qua thực tiễn giao tiếp giữa người Hàn và người Việt trong các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, xã hội trong thời gian qua. Lựa chọn những khó khăn, và những tình huống có tần suất sử dụng cao nhưng dễ xảy ra va chạm để soạn thảo cẩm nang hướng dẫn ứng xử.

-Tăng hiểu biết về đặc trưng văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam thể hiện qua ứng xử cho các đối tượng tham gia hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa, xã hội Hàn-Việt, nhằm giảm thiểu các va chạm, tăng sự hòa hợp, thúc đẩy sự phát triển bền vững quan hệ hai bên. Thiết thực kỷ niệm 25 năm quan hệ Hàn - Việt.

-Kết nối mạng lưới các học giả, giảng viên nghiên cứu Hàn Quốc học và Việt Nam học tại Việt Nam, Hàn Quốc. Tăng liên kết giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn phục vụ hợp tác Hàn-Việt.


2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.


3. Thời gian: Ngày 17 và ngày 18 tháng 2 năm 2017


4. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hàn Quốc học - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TPHCM


5. Đơn vị tài trợ: Viện hàn lâm nghiên cứu Hàn Quốc học của Hàn Quốc (The Academy of Korean Studies (AKS))


6. Thành phần tham gia:

Các học giả, giảng viên từ các Trường đại học, Viện nghiên cứu và các tổ chức học thuật liên quan đến Hàn Quốc học, Việt Nam học của Việt Nam và Hàn Quốc như Đại học quốc gia Seoul, Đại học Chosun, Đại học KonKuk, Đại học Yongsan, v.v.., Đại học KHXH&NV ĐHQG Hà Nội, Đại học ngoại ngữ quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, Đại học KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, v.v..

Các nhà quản lý Việt Nam, Hàn Quốc và các đối tượng tham gia giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội Hàn-Việt trong các công ty Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam


7. Chủ đề hội thảo:

Những khó khăn, va chạm văn hóa trong giao tiếp Hàn-Việt và những hướng dẫn ứng xử nhằm giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp, thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ Hàn-Việt

Trong 25 năm qua hợp tác và giao lưu văn hóa xã hội Hàn-Việt diễn ra trên một bình diện rộng với nhiều cấp độ và quy mô khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của dự án, Hội thảo tập trung vào 2 lĩnh vực giao tiếp Hàn-Việt nổi bật đó là:

-Giao tiếp Hàn-Việt trong các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam tại Việt Nam.

-Giao tiếp Hàn-Việt trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.

Các nội dung tập trung thảo luận trong hội thảo bao gồm:

1, Các khó khăn, các va chạm văn hóa có tần suất cao thường gặp trong giao tiếp Hàn-Việt tại các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam và trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.

2, Các cập nhật về luật pháp của 2 quốc gia liên quan đến các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, xã hội ở 2 lĩnh vực giao tiếp Hàn-Việt nổi bật đã nêu trên và các tác động của nó tới các giao tiếp ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực đó.

3, Các hướng dẫn ứng xử nhằm giảm thiểu mâu thuẫn, tăng sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam và trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.


Vấn đề học thuật của các nghiên cứu trong hội thảo là ở chỗ từ các so sánh giống khác nhau của đặc trưng văn hóa Hàn Quốc Việt Nam, từ các kết quả điều tra xã hội học trên hai lĩnh vực giao tiếp nổi bật, từ các cập nhật nghiên cứu về các quy định luật pháp của hai bên và từ những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa khác để thảo luận xác định được cơ sở khoa học cho nội dung biên soạn cẩm nang.


Ý nghĩa thực tiễn quan trọng của hội thảo là ở chỗ tạo được diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và các đối tượng trong gia đình đa văn hóa Hàn-Việt cùng thảo luận về những khó khăn, những va chạm văn hóa thường diễn ra, gây nên những cản trở trong giao tiếp Hàn-Việt trong lĩnh vực tại các công ty Hàn có sử dụng người lao động Việt Nam hoặc tại các gia đình đa văn hóa. Đồng thời bước đầu đưa ra các hướng dẫn ứng xử theo định hướng giảm thiểu các va chạm tăng sự hòa hợp để cùng phát triển bền vững quan hệ Hàn-Việt.

Với những nội dung và ý nghĩa quan trọng như trên, những vấn đề đặt ra và thảo luận trong hội thảo không chỉ là những vấn đề khoa học thú vị mà còn mang ý nghĩa thực tiễn và xã hội sâu sắc cho sự phát triển quan hệ Việt-Hàn trong hiện tại và tương lai .


PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM phát biểu diễn văn khai mạc hội thảo

 


TS. Park No Wan - Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đọc diễn văn chào mừng

 


Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&VN (trái) tặng hoa cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM (phải)

 

 Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM - Ông Huỳnh Minh Thiện đọc diễn văn chào mừng

 


Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp hàn Quốc KOCHAM - Ông Han Dong Hee phát biểu diễn văn chào mừng

  


 PGS.TS.Trần Thị Thu Lương - Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học ĐHKHXH&NV  đọc báo cáo đề dẫn 

 

 Phát biểu của GS.TS Bu Nam Chul - Trưởng khoa Luật, ĐH Youngsan

 


Phát biểu của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Giám đốc Trung tâm Văn hoá học Lý luận và Ứng dụng ĐHKHXH&NV  TP.HCM

 


Cùng các GS. TS hàng đầu đến từ Hàn Quốc 
(Từ trái qua: GS.TS Ahn Kyoung Hwan - Đại học Chosun; GS.TS Eun Ki Soo - Đại học Quốc gia Seoul; GS.TS Bu Nam Chul - ĐH Youngsan) GS.TS Moon Heung Ahn - ĐH Konkuk

 

 


 Một số hình ảnh khác của hội thảo:


Từ trái qua (TS. Nguyễn Thị Hương Sen - ĐHKHXH&NV TP.HCM;
GS.TS Ahn Jung Hyun - ĐH Youngsan; GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - ĐH KHXHNV TP.HCM) Từ trái qua (GS.TS Ahn Kyong Hwan - ĐH Chosun; GS.TS Phan Thị Thu Hiền - ĐHKHXH&NV TP.HCM)Từ trái qua (GS.TS Ngô Văn Lệ - ĐHKHXH&NV TP.HCM; GS.TS Eun Ki Soo - ĐH Quốc gia Seoul)GS.TS Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc tại Việt NamGS.TS Bu Nam Chul - Trưởng khoa Luật, ĐH YoungsanPGS.TS.Trần Thị Thu Lương - Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học ĐHKHXH&NV  TP.HCMGS.TS Eun Ki Soo - ĐH Quốc gia Seoul

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.