Quy chế thi lớp cô dâu

NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI CỦA LỚP CÔ DÂU

-----------------------------------

1, Đề thi

- Theo nội dung yêu cầu của Sejong Thế giới do các giáo viên Đại học Chosun nhận và chuẩn bị.

- Có biên bản xác nhận đề thi đúng theo yêu cầu của Trung tâm Sejong Thế giới, có chữ ký của các giáo viên chịu trách nhiệm chuẩn bị đề.

2, Bảo mật đề thi

- Đề thi được niêm phong có 2 chữ ký của đại diện Đại học Chosun và Giám đốc Trung tâm Sejong.

- Có biên bản mở đề thi do giám thị và học viên ký xác nhận.

3, Thi và coi thi

- Lịch thi phải được thông báo trước 1 tuần cho học viên.

- Danh sách học viên thi được dán trước phòng thi có đóng dấu của Trung tâm Hàn Quốc học.

- Các thí sinh khi đi thi mang theo CMND để trình cho giám thị khi vào phòng thi.

- Mỗi phòng thi có 02 giáo viên coi thi (1 Hàn Quốc và 1 Việt Nam).

- Học viên ký xác nhận tham dự vào từng môn thi.

- Học viên chỉ đem theo giấy trắng và giấy nháp vào phòng thi (túi xách và điện thoại được xếp trên bục giảng của phòng thi. Điện thoại tắt máy).

4, Chấm thi

- Các bài thi được giáo viên chấm sau đó giáo viên Đại học Chosun xem xét và ký xác nhận.

- Điểm thi cuối cùng sẽ có xác nhận của Giám đốc Trung tâm Sejong và đại diện Đại học Chosun.

- Bài thi được lưu tại Trung tâm Sejong HCM trong 01 năm.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.