Nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Email

Chức năng, nhiệm vụ

1

Lê Phương Thảo

ThS

Giám đốc

thaolp@hcmussh.edu.vn

Điều hành, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý toàn bộ Trung tâm

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

CN - HVCH

Nghiên cứu viên

ngocmai@hcmussh.edu.vn

Thư ký phụ trách nghiên cứu khoa học

3

Phạm Thị Thùy Trang

CN

Chuyên viên

trangpt@hcmussh.edu.vn

Phụ trách tài chính kế toán

4

Phạm Thị Xuân Đài

CN

Chuyên viên

ptxuandai@hcmussh.edu.vn

Thư ký phụ trách đối ngoại

5 Ahn Jung Hun  GS.TS  Cố vấn   drahnenglish@hanmail.net  

Cố vấn điều phối chuyên môn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.