Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2015

TRUNG TÂM HÀN QUỐC HỌC
TRUNG TÂM HÀN NGỮ SEJONG


THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Dương lịch 2015

   Trung tâm Hàn quốc học xin thông báo tới các giáo viên và học viên thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2015 như sau:
   Các lớp học của Trung tâm Hàn ngữ Sejong nghỉ học vào ngày 01/01/2015 (thứ Năm) đến hết ngày 04/01/2015 (Chủ nhật) và từ ngày 05/01/2015 (thứ Hai) đi học lại bình thường.
Thời gian nghỉ không tính vào thời gian đóng học phí.


Tp. HCM ngày 22 tháng 12 năm 2014
GĐ Trung tâm HQH
(đã ký)
PGS.TS. Trần Thị Thu Lương
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.