Giới thiệu chung

 

 1. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Hàn Quốc học bao gồm

- Giám đốc

- Văn phòng quản lý về hành chính, cơ sở vật chất

- Bộ phận kế hoạch, tài chính: quản lý kế hoạch, tài chính của Trung tâm; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính.

- Bộ phận tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, đối ngoại, dịch vụ 

* Bộ phận tổ chức nghiên cứu bao gồm:

+ Nhóm tổ chức nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các dự án trong lĩnh vực khu vực học. 

+ Nhóm tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học

* Bộ phận tổ chức đào tạo gồm:

+ Nhóm tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn phi chính quy cho các đối tượng cần bổ sung và nâng cao tri thức Hàn Quốc học. 

+ Nhóm tổ chức chương trình thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo với Hàn Quốc trong việc nâng cao trình độ kiến thức và trình độ nghiên cứu về Hàn Quốc.

* Bộ phận đối ngoại: thực hiện các công tác đối ngoại quan hệ quốc tế của Trung tâm. Tùy vào tình hình hoạt động, Trung tâm được phép xây dựng, tổ chức, quản lý và điều hành một số Ban cố vấn chuyên môn tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, giáo sư, giảng viên có uy tín và đội ngũ cộng tác viên. 

Hiện tại, Trung tâm Hàn Quốc học có 1 giám đốc phụ trách điều hành chung, 1 nghiên cứu viên quản lý khoa học - dự án, 1 chuyên viên tài chính - kế toán, 1 chuyên viên phụ trách đối ngoại, 1 chuyên viên phụ trách hành chính - đào tạo. 

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Hàn Quốc học, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình, dự án nghiên cứu nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa ĐHQG-HCM và Trường ĐHKHXH&NV với các đối tác Hàn Quốc. 

- Làm đầu mối liên kết hợp tác đào tạo các chương trình ngắn hạn liên quan đến Hàn Quốc học hoặc các chương trình đào tạo quốc tế có liên quan đến các trường đại học, viện nghiên cứu... của Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu nâng cao tri thức Hàn Quốc học cho học sinh, sinh viên, giảng viên hoặc các đối tượng khác có nhu cầu. 

- Tư vấn đào tạo và nghiên cứu, bao gồm tư vấn du học Hàn Quốc; tư vấn về việc xây dựng các dự án, đề tài khoa học; thẩm định, phản biện khoa học những hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học. 

- Phổ biến tri thức Hàn Quốc học cho xã hội, phục vụ cho môi trường đầu tư và các hoạt động kinh tế xã hội khác có yếu tố Hàn Quốc ở khu vực phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. 


3. Lịch sử hình thành

Trung tâm Hàn Quốc học thành lập tháng 1/2008 và được phê duyệt quy chế hoạt động từ 6/2008. Năm 2009 Trung tâm đã xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hàn Quốc học ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM (gọi tắt là đề án), trong đó xác định rõ định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng đào tạo và dịch vụ khoa học của Trung tâm Hàn Quốc học. Đề án này sau khi được các hội đồng Trường ĐH KHXH&NV và hội đồng ĐHQG thẩm định, ngày 6/4/2010 đã được Giám đốc ĐHQG phê duyệt theo quyết định số 264/QĐ - ĐHQG - TCCB để bắt đầu thực hiện từ 6/2010.

Mô hình được xác định trong Đề án đã phê duyệt là mô hình Trung tâm NCCB theo nghị định 115/2005/NĐ-CP và nghị định 80/2007/NĐ-CP của Bộ Khoa học công nghệ. Theo đó Trung tâm được rót kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm, tuy nhiên Trung tâm phải thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ một cách có hiệu quả và có báo cáo đầy đủ cho các cơ quan quản lý về kết quả hoạt động này.


4. Kế hoạch chiến lược phát triển 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2011-2015          

Chương trình 1. Phát triển nguồn nhân lực                                                                         

 1. Thành tựu

  Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều biến động trong việc thay đổi nhân sự, hiện nay Trung tâm Hàn Quốc học đã ổn định nguồn nhân lực tổng số 6 người. Trong đó có một giám đốc chịu trách nhiệm chung, một nghiên cứu viên, một chuyên viên phụ trách đối ngoại, một chuyên viên phụ trách hành chính, một chuyên viên kế toán và một giáo sư cố vấn người Hàn Quốc.

  Ban giám đốc chỉ có 2 người (đến năm 2013 thì còn 1 người) nhưng là những cán bộ có kinh nghiệm quản lý, có bề dày nghiên cứu và tâm huyết phát triển ngành Hàn Quốc học.

  Đội ngũ cán bộ trẻ năng động, cầu tiến, có niềm đam mê và nhiệt tình đối với nhiệm vụ phát triển ngành Hàn Quốc học.

 2. Hạn chế

Vấn đề con người là vấn đề quan trọng bậc nhất để xây dựng và phát triển một tổ chức thì Hàn Quốc học lại là một ngành khoa học khu vực học còn non trẻ. Đội ngũ nghiên cứu và nguồn tài nguyên nhân sự trong lĩnh vực này ở Việt Nam nói chung, ở Nam bộ nói riêng là ít ỏi. Vì vậy cần phải hướng tới việc đào tạo từ thế hệ trẻ. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thị trường, việc ở lại với Trung tâm nghiên cứu cơ bản không phải là một lựa chọn ưu tiên nếu như Trung tâm không đảm bảo được tương lai và cuộc sống cho họ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ trẻ cũng có hạn chế là chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học nên vẫn còn đang trong quá trình rèn luyện, tích lũy kiến thức. Do đó việc đào tạo đội ngũ kế cận để đảm nhiệm Trung tâm trong phát triển lĩnh vực nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn.

Chương trình 2. Đào tạo                                                                                                           

 1. Thành tựu

  Trung tâm Hàn ngữ Sejong (thuộc Trung tâm Hàn Quốc học) với mô hình đào tạo tiếng Hàn phi chính quy chất lượng cao hàng năm thu hút 200-300 học viên theo học các cấp lớp từ sơ cấp đến trung cấp. Các học viên từ hoàn toàn chưa biết tiếng Hàn (trình độ sơ cấp) nay đã vượt qua sơ cấp, trung cấp và nhiều học viên đã tốt nghiệp cao cấp. Với các kết quả thi kiểm tra cuối cấp được quản lý chặt chẽ về chất lượng, Đại học Hàn đã cấp hàng trăm chứng chỉ Hàn ngữ cho học viên trong đó đủ các cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).

  Trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay khi việc học tiếng Hàn theo chương  trình phi chính quy chưa có điều kiện để chuẩn hóa thì việc dạy và học tiếng Hàn theo chương trình và quy định đào tạo chất lượng cao tại Sejong đã đặt cơ sở quan trọng cho việc quản lý và định chuẩn chất lượng đào tạo tiếng Hàn phi chính quy ở Việt Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

  Đây là lần đầu tiên Trường ĐH KHXH&NV có Trung tâm đào tạo tiếng Hàn chất lượng cao theo chương trình ngắn hạn và ĐHKHXH&NV đã trở thành cơ sở đào tạo tiếng Hàn lớn nhất và chất lượng nhất ở khu vực phía Nam ở cả hai chương trình chính quy và ngắn hạn. Nhờ vậy có thể vừa cung cấp nguồn nhân lực nói tiếng Hàn chất lượng cao theo chương trình Đại học, vừa có thể cung cấp nguồn nhân lực nói tiếng Hàn chất lượng cao theo chương trình ngắn hạn cho xã hội.

  Thương hiệu Hàn ngữ Sejong đã góp phần tạo uy tín và ảnh hưởng của ĐHKHXH&NV với Việt Nam và với các đối tác Hàn Quốc.

  Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã phát sóng trong một số chương trình giới thiệu về việc học tiếng Hàn tại Trung tâm Sejong trong nhiều lần. Tin và bài về việc hợp tác giữa ĐHKHXH&NV và các Đại học Hàn Quốc giảng dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong đã xuất hiện trên nhiều báo ở thành phố Hồ Chí Minh trong đó có các tờ báo lớn như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên… phát hành trên toàn quốc.

  Đối với cộng đồng người Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh việc Đại học KHXH&NV hợp tác giảng dạy tiếng Hàn ở Trung tâm Sejong đã được giới thiệu trên báo Viva Việt Nam, báo Hàn kiều phát hành tại Việt Nam.

  Lãnh sự quán Hàn Quốc luôn quan tâm và nhận được thông tin về hợp tác đào tạo Hàn ngữ của ĐHKHXH&NV và các Đại học Hàn Quốc.

 2. Hạn chế

Do nguồn nhân lực cơ hữu còn mỏng nên Trung tâm chưa có điều kiện để mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các lớp tiếng Hàn theo nhiều chương trình khác nhau để thu hút thêm nhiều học viên đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Chương trình 3. Nghiên cứu khoa học                                                                                   

 1. Thành tựu

  Hàng năm đều có những hoạt động nghiên cứu khoa học cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Trung tâm nghiên cứu. Cụ thể:

  Tháng 1/2010, phối hợp với Đại học Chosun (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo “Xã hội đa văn hóa và vấn đề dạy tiếng Hàn”

  Tháng 9/2010, tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn” với các Trường Đại học có giảng dạy tiếng Hàn tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Năm 2011, hoàn thành và nghiệm thu đạt loại tốt đề tài nghiên cứu “ Những nét đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại” 

  Tháng 2/2011, xuất bản công trình “Đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại” tại Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

  Từ năm 2012-2014, hoàn thành và nghiệm thu đạt loại tốt đề tài nghiên cứu nghiên cứu “Sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

  Từ 2013 - 2015: Thực hiện dự án “Đưa tiếng Hàn vào trường phổ thông Việt Nam (thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh)”.

  Năm 2015-2016: xuất bản công trình “Đặc trưng văn hóa Hàn-Việt - tương đồng và khác biệt” tại nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật. 

  Năm 2016-2018, thực hiện Dự án “Biên soạn và xuất bản cẩm nang ứng xử Hàn Việt” do Tổ chức The Academy of Korean Studies Hàn Quốc tài trợ. 

 2. Hạn chế

Kinh phí hoạt động khoa học công nghệ được rót về từ nguồn kinh phí nhà nước quá ít so với việc đầu tư để phát triển theo yêu cầu nên nếu phải mở rộng dịch vụ để tạo nguồn thu thì không có thời gian để nâng cao trình độ và hoạt động nghiên cứu.

Cán bộ của Trung tâm đa phần còn trẻ, đòi hỏi nhiều thời gian để học tập và nâng cao trình độ, chưa đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian trước mắt. Trong khi đó, áp lực phải có các kết quả nghiên cứu theo yêu cầu của Trung tâm nghiên cứu cơ bản là rất lớn.

Chương trình 4. Hợp tác quốc tế                                                                                            

 1. Thành tựu

  Trung tâm đã mở rộng quan hệ đối ngoại liên hệ với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm thực hiện các hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Hàn Quốc học:

  - Tháng 1/2010 ký MOU (thời hạn 2010-2015) về hợp tác tổ chức các hội thảo khoa học và trao đổi chuyên gia nghiên cứu với trường Đại học Chosun (Hàn Quốc).

  - Tháng 5/2010 ký MOU (2010-2015) về hợp tác tổ chức nghiên cứu các đề án nghiên cứu văn hóa dân tộc Hàn Quốc của Đại học quốc gia Pusan (Hàn Quốc).

  - Tháng 5/2010 ký MOU (2011-2012) về đề án “Đào tạo giáo viên dạy tiếng Hàn tại Việt Nam” và hợp tác tổ chức các Hội thảo khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ Việt – Hàn với Viện ngôn ngữ quốc tế của Đại học quốc gia Pusan (Hàn Quốc).

  - Tháng 12/2015 ký hợp đồng chương trình liên kết tư vấn du học và đào tạo tiếng Hàn với Trung tâm Giáo dục tiếng Hàn - Đại học Young san (Hàn Quốc).

  - Tháng 12/2015 làm đầu mối hợp tác thành lập Trung tâm nghiên cứu Đào tạo Samaeul Undong Việt Nam tại Đại học Quốc gia TPHCM.

 2. Hạn chế

Do lực lượng nghiên cứu còn mỏng nên chưa thể mở rộng quy mô hợp tác sang các lĩnh vực nghiên cứu Hàn Quốc học.

Chương trình 5. Cơ sở vật chất, tài chính                     

 1. Thành tựu

  Trung tâm có 2 phòng làm việc, mỗi  phòng rộng 12m2 tại cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé,  Quận 1 của ĐH KHXH&NV.

  Nhà trường cho phép sử dụng 08 phòng học, mỗi phòng rộng 20m2 gắn máy lạnh để đào tạo tiếng Hàn trong Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

  Trung tâm đã vận động tài trợ trang bị phương tiện nghe nhìn hiện đại để phục vụ đào tạo chất lượng cao.

  Quản lý tài chính của Trung tâm được đánh giá tốt qua kiểm toán nhà nước định kỳ hàng năm. Mỗi năm đóng góp khoảng hơn 500.000.000 đ cho nhà Trường.

 2. Hạn chế

Dưới áp lực cạnh tranh quyết liệt khi các Trung tâm đào tạo tiếng Hàn xuất hiện ngày càng nhiều, việc giữ chân học viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, giữ vững nguồn thu là một hết sức khó khăn. 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.